תנאי שימוש באתר


תנאי שימוש באתר

מבוא

בכל שימוש באתר https://לאומנות.com ("האתר") המופעל על ידי רמי רחמיאל("המפעיל"). הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה, כנוסחו באותה העת.

זכויות יוצרים

חזקה כי מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר וכל תוכן אחר הכלול בו הינן של המפעיל בלבד, אלא אם כן נאמר אחרת. לעניין זה, "תוכן" – כולל כל מידע שהוא הכלול באתר, כגון מלל, תמונות, הקלטות, סרטים, קבצים, יישומים וכן כל דבר הקשור באופן עריכת והצגת האמור לעיל. מותר לעשות שימוש נאות, כמוגדר בחוק, בתוכן, לרבות ציטוט וייחוס של תוכן מוגן בזכויות יוצרים. אסור למשתמש שימוש נאות לסלף, לפגום או לשנות את התוכן המוגן, או לעשות בו כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן, העלולה לפגוע בשמו הטוב או בכבודו של בעל זכויות היוצרים בו.

אחריות

אין להתבסס על התוכן בהליך משפטי כלשהו. התכנים והקישורים באתר מוצעים כשירות לציבור והמפעיל לא יישא באחריות לתכנים באתר ולתכנים המקושרים או לתוצאות השימוש בהם.

תגובות

המפעיל עשוי לאפשר תגובות לתכנים מסוימים באתר. התגובות הינן באחריות המגיבים ומטעמם בלבד. להסרת תגובות פוגעניות או בלתי-ראויות אנא פנה לכתובת המופיעה בראש האתר.

נפרסם ללא הגבלה כל תגובה עניינית המעודדת דיון.

לא נפרסם תגובות הכוללות אחד או יותר מן הרכיבים הבאים:

  1. שפה מזלזלת, משפילה, בוטה, גסה, או חוסר כבוד.
  2. איומים ישירים או מרומזים.
  3. תגובה שאינה קשורה לתוכן הכתבה או המאמר.
  4. תגובות הכוללות קישורים לאתרים אחרים.
  5. פניה לאתר או לעורכים.

שונות

המפעיל רשאי לסיים הסכם שימוש זה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. על הסכם שימוש זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 

לאומנות גם במדיות החברתיות
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram